Çatı Onarımı

ÇATI ONARIMI

Çatılar yapıların temeli kadar önemlidir. Temelin sağlamlığına doğru orantılı olarak yıllarca ayakta kalabilen yapılar, çatıları sayesinde de dış etkenlerden uzun süre korunur. Çatı binayı yağış ve diğer atmosfer etkilerinden (sıcak, soğuk, rüzgar) korur. Çatılar taşıyıcı kısım ve çatı kaplaması olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Çatı tamiri işlemlerinde taşıyıcı sistem ve çatı kaplama kısımları ayrı ayrı değerlendirilmeli eskimiş yıpranmış elemanlar yenisi ile değiştirilmelidir. Taşıyıcı kısım, malzemeye (ahşap, çelik, betonarme) çatı eğimi, kaplama malzemelerinin cinsine, ağırlığına ve  yüke bağlıdır.

Çatılardan ısı geçişi toplam kayıp içerisinde %20-25’ i bulmaktadır. Bu oran ise ısınma giderlerini artıran önemli bir faktördür. Çatı izolasyonu iyi olmayan ev, bina ve tesislerin ısınma faturaları artacak, katı yakıt yakan sistemler bu oranda atmosfere daha çok karbon salınımında bulunarak hava kirliliğine de sebep olacaktır. Bu doğrulta çatı sistemleri, kışa hazırlık kapsamında sonbahara girerken ve kış sonunda kontrol edilmeli, çatı izolasyonunda, çatı izolasyon malzemelerinde, çatı eğiminde kısacası tüm çatı sisteminde herhangi bir deforme, bozukluk, su akıntısı ve çatı eğiminde bir değişiklik olması durumunda vakit kaybetmeksizin çatı tadilatı yapılmalıdır.

ÇATI TADİLATI NASIL YAPILIR?

Her alanda olduğu gibi çatı tadilatı da çatı ustası/çatı ustaları tarafından yapılmalıdır. Onarıma başlamadan önce çatı kremitleri, yalıtım malzemeleri, baca dipleri, çatı iskeleti yani taşıyıcı sistem ve su olukları detaylı bir şekilde kontrol edilmeli çatı tadilatı içi gerekli malzemeler listesi oluşturulmalıdır.

Kiremit Çatı Kaplamalarının Tadilatı: Kiremit oluklarında yosunlaşmaya bağlı olarak tıkanıkların olması durumunda ve kırık kiremitlerin olması durumunda çatı aktarma işlemi yapılmalı ve kırık kiremitler yenileri ile değiştirilmelidir. Taşıyıcı kısım ise, çatı altı kontrollerinde olduğu gibi çatı aktarma işlemi esnasında da kontrol edilmeli ve kiremit altı döşeme tahtalarındaki arızlar (kırılan ve çürüyen) giderilmelidir.  
    
Baca Diplerinin Tadilatı:  Baca dipleri çeşitli su geçirmez yalıtım malzemeleri ile su sızmalarına karşı korunmaktadır. Yalıtım malzemeleri hava şartlarının etkileriyle zamanla yıpranabilir, belirli dönemlerde baca dipleri kontrol edilerek yalıtım kabiliyetini kaybetmiş ya da kaybetmek üzere olan malzemelerin yenisi ile değiştirilmesi gerekir.

Çatı İskeleti Tadilatı: Taşıyıcı sistemi tahta olanlarda yapılacak işlemleri kiremit çatı kaplamları başlığında incelemiştik. Taşıyıcı sistemi demir olan çatılarda ise korozyonlanmaya bağlı olarak paslanma ve kaynak yerlerinden kopmalar olabilir. Bu gibi yerler yeniden kaynatılmalı ve paslanmış yapı raspalandıktan sonra boyanmalıdır. Kaynak işlemi esnasında mutlaka yangın emniyeti alınmalı ve kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

Su Yalıtım Örtüsü: Yırtılma delinme veya yıpranmaya maruz kalan su yalıtım örtüleri çatı yalıtım malzemeleri standardına uygun yeni malzemeler ile değiştirilmelidir.

Su olukları/Su Kanalları Onarımı: Su oluklarında bağlantı yerlerinden çıkan ekipmanlar yerlerine monte edilmeli, oluk içleri yaprak, toprak, çimlenme vb. maddelerden arındırılmalı ve sıcak-soğuk faktörü nedeniyle çatlamış ve su sızdıran kanallar yenisi ile değiştirilmedir.
 
ÇATI ONARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  Çatı bakım onarım uygulamalarında kullanılan malzemeler CE belgeli, eğer yoksa TSE belgeli olmalıdır.  Çatı yapımı / yenilemesi işlerinde kullanılacak yalıtım ya da kaplama malzemeleri, proje veya detaya göre kullanılmalı eğer detay yok ise malzeme üreticilerinin teknik kılavuz ve broşürlerde tavsiye ettiği şekilde uygulanmalıdır.
  Çatı yapımı uygulamasında çalışan personel kişisel koruyucu donanımlarını kullanmal, malzeme ve yangın güvenliği sağlanmalıdır. Uygulamada şaloma kullanılacaksa çalışma bölgesinde mutlaka yangın tüpü bulundurulmalıdır.

ÇATI TADİLATI İÇİ GEREKLİ MALZEMELER LİSTESİ

 Çatı onarımı için gerekli malzemeleri beş ana başlık altında toplayabiliriz.

1.Kiremit (Kiremit Çeşitleri: Marsilya Kiremit, Granada Kiremit, Alaturka Kiremit vb.)
2.Tahta/Demir profil
3. Su olukları/Su kanaları
4. Su yalıtım malzemesi/membran
5. Isı yalıtım malzemeleri

Çatı fiyatları, çatı onarım/tadilat/bakım fiyatları tercih edeceğiniz malzemelerin kalitesine göre değişeceği gibi onarım/tadilatı yapacak usta ve firmaların ücretlendirme derecelerine göre değişim gösterecektir. Bu nedenle çatı problemlerinize profesyonel çözümler bulmak ve alanında uzman, işinin ehli ustalarla çalışmak istiyorsanız bizi arayınız.